Privacy Statement 2018-04-11T11:41:57+00:00

Privacy Statement

Versie 1.0
10-10-2017

Je moet er op kunnen vertrouwen dat we je privacy respecteren. Je persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
Middels deze privacy- en cookieverklaring willen we je zo goed mogelijk informeren hoe we met je persoonsgegevens omgaan.
We letten er goed op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor onze dienstverlening. Dus geven we geen persoonsgegevens uit handen voor marketingdoeleinden, tenzij je voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven.
We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
Je hebt ten alle tijden het recht op inzage in de persoonsgegevens die we van je hebben bewaard. Wij respecteren het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
In deze privacy- en cookieverklaring kun je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en je recht op privacy respecteren en beschermen. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens verkrijgen:
• U kunt ons uw persoonsgegevens actief verstrekken, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling op de website, via e-mail of in een telefoongesprek;
• U kunt ons bepaalde persoonsgegevens passief verstrekken, doordat onze systemen automatisch bepaalde handelingen registreren. Bij het gebruik van onze website, wordt bijvoorbeeld uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van de webserver, zoals gebruikelijk is bij bijna alle websites op het internet;
• Andere bezoekers van onze website kunnen uw persoonsgegevens invoeren, bijvoorbeeld om een product per e-mail aan u te laten zien.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Het afhandelen van uw bestelling;
• Statistische doeleinden, om zo onze website en ons marketingbeleid te optimaliseren;
• Om u na uw toestemming, gerichte aanbiedingen te kunnen doen;
• Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Soorten persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• Naam;
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• Adres;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Betaalgegevens;
• IP-adres.

Verstrekking aan derden

Om uw bestelling af te handelen en om de website correct en veilig te laten werken, kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens met derden delen. Wij verplichten deze derden om uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en wij beperken dit delen tot een absoluut minimum.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, behalve na uw expliciete toestemming, of wanneer enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden back-ups van onze gegevens bij op een veilige locatie en wij spannen ons in om encryptie in te zetten wanneer dat haalbaar en nuttig is. In het bijzonder maken wij gebruik van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Gebruik van dit coderingssysteem zorgt ervoor dat de gegevens die via het internet tussen u en onze systemen worden verstuurd, vertrouwelijk blijven.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.
Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden. Onderstaande toepassingen, uitgegeven door derde partijen, plaatsen cookies. Wij hebben geen invloed op welke gegevens door deze derde partijen worden verzameld, en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. De cookies kunnen bijvoorbeeld uw IP-adres, informatie over uw browser of door u bekeken pagina’s verzamelen.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens aan het einde van deze privacy- en cookieverklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor vragen, opmerkingen of inzage in uw persoonsgegevens kunt u terecht bij:
info@ibizaloe.nl